Polityka prywatności

Polityka prywatności i Plików cookies strony internetowej FizjoSztuka

Polityka Prywatności FizjoSztuka

I Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Agata Potera – prowadząca stronę FizjoSztuka. Kontakt z Administratorem w sprawie przetwarzania danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem e-mail: fizjosztuka@gmail.com

II Przetwarzanie danych osobowych
1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem ochrony danych osobowych w szczególności z rozporządzeniem 2016/679 (RODO). Dane osobowe są zbierane tylko w niezbędnym zakresie i będą przetwarzane tylko przez niezbędny okres czasu.
2. Bezpieczeństwo i poufność danych oraz dostęp do informacji o ich przetwarzaniu jest należycie strzeżony. W związku z tym, wszystkie czynności dokonywane na danych osobowych są wykonywane wyłącznie przez upoważnione osoby.
3. Dane osobowe mogą zostać przekazane osobom odpowiedzialnym za obsługę strony internetowej oraz operatorom pocztowym.
4. Dane osobowe nie będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy[FK1] , gdyby zaszła taka potrzeba, użytkownicy zostaną poinformowani.
5. Dane osobowe mogą zostać przekazane wyłącznie osobom, które swoje żądanie popierają właściwą podstawą prawną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
6. Gdyby doszło do naruszenia ochrony danych lub do ryzyka naruszenia praw użytkownika, osoby zainteresowane zostaną poinformowane zgodnie z przepisami.
7. Żądania dotyczące przetwarzania danych osobowych można zgłaszać mailowo na adres Administratora.

III Cele przetwarzania danych osobowych
1. Korespondencja za pośrednictwem formularza kontaktowego – dane są przetwarzane wyłącznie w celu odniesienia się do przesłanej treści. Podstawa prawna kontaktu z użytkownikiem na jego prośbę jest określona w art. 6 ust. 1 lit. f RODO
W przypadku korespondencji związanej z realizacją zamówienia bądź usługi, obowiązuje podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO
2. Rodzaje przetwarzanych danych: imię, adres e-mail, dane zawarte w wiadomościach, dane kontaktowe.
3. Newsletter
Aby zapisać się do newslettera, niezbędne jest podanie adresu e-mail oraz imienia wykorzystując przeznaczony do tego formularz. Podanie danych jest dobrowolne i niezbędne, aby się zapisać. Zapisując się do newslettera wyrażasz zgodę, na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz na przesyłanie informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Przekazane dane są wykorzystywane w celu przesyłania newslettera a podstawą do ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO
4. Dane osobowe są przetwarzane na prowadzonych przeze mnie profilach społecznościowych, jeśli reagujesz na moje treści polubieniami lub komentarzami. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO
5. Informacje dotyczące odwiedzin strony są zbierane za pośrednictwem Google Analytics. Dzięki temu, wiem jakie podstrony odwiedził użytkownik oraz ile czasu spędził na stronie fizjosztuka.com. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu Plików cookies firmy Google LLC w zastosowaniu do usługi Google Analytics. Użytkownik sam może zdecydować, czy wyraża zgodę na wykorzystanie Google Analytics w jego wypadku. W związku z powyższym dane osobowe użytkownika mogą zostać przetwarzane przez wspomniane serwisy.
6. Przetwarzanie danych osobowych na każdym z wykorzystywanych przeze mnie serwisów znajdziesz tutaj:
Facebook: https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy , podstawa prawna: obsługa mediów społecznościowych – art. 6 ust. 1 lit. F RODO, analiza i statystyka – art. 6 ust. 1 lit. F RODO
Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content, podstawa prawna: obsługa mediów społecznościowych – art. 6 ust. 1 lit. F RODO, analiza i statystyka – art. 6 ust. 1 lit. F RODO
Tiktok: https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy?lang=pl, podstawa prawna: obsługa mediów społecznościowych – art. 6 ust. 1 lit. F RODO, analiza i statystyka – art. 6 ust. 1 lit. F RODO
Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl, podstawa prawna: obsługa mediów społecznościowych – art. 6 ust. 1 lit. F RODO, analiza i statystyka – art. 6 ust. 1 lit. F RODO

IV Okres przetwarzania danych osobowych
Okres przetwarzania danych osobowych jest zależny od tego w jakim celu są one przetwarzane. Jeśli są one przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, będą przetwarzane do momentu realizacji tego interesu lub do czasu, kiedy użytkownik sprzeciwi się dalszemu ich przetwarzaniu. Jeśli przetwarzanie danych osobowych opiera się o wyrażenie zgody na takie działania, zaprzestanie ich przetwarzania nastąpi po wycofaniu zgody.

V Prawa użytkownika
Użytkownik ma prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych zawarte w art. 16 – 21 RODO
1. Dostęp do danych osobowych oraz ich sprostowanie
2. Usunięcie danych osobowych oraz sprzeciw wobec ich przetwarzania
3. Ograniczenia przetwarzania danych
4. Odwołanie zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej odwołaniem
5. Przenoszenie danych do innego Administratora
6. Wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

W razie wątpliwości dotyczących przetwarzania danych osobowych zachęcam do kontaktu w celu wyjaśnienia kwestii ich posiadania oraz przetwarzania.

Pliki Cookies
Pliki cookies są wykorzystywane przez stronę internetową fizjosztuka.com
To pliki tekstowe, które zapisują się na urządzeniu, z którego korzysta użytkownik przeglądając serwis. Mają na celu zapewnienie poprawności działania oraz optymalizację wykorzystania serwisu.

Monitorowanie informacji o użytkownikach jest możliwe dzięki wykorzystaniu Google Analytics, który monitoruje zachowanie użytkownika na stronie. Dzięki odpowiedniej analizie, możliwe jest dostosowanie treści do potrzeb użytkownika odwiedzającego witrynę internetową. Pliki cookie są stosowane w trosce o wysoki standard serwisu.

W dowolnym momencie użytkownik może dokonać zmian ustawień przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies.